Vereniging van Nederlandse Hoofdpijncentra

Wat kan de VNHC voor mij betekenen? Voor wie is een Hoofdpijncentrum bedoeld?

De VNHC bestaat momenteel uit bijna 50 hoofdpijncentra verdeeld over het hele land. In deze hoofdpijncentra zijn neurologen werkzaam met speciaal aandachtsgebied hoofdpijn.
Naast het feit dat deze neurologen belangstelling hebben voor de behandeling van hoofdpijn, hebben ze bovendien in hun ziekenhuis veelal een dusdanige multidisciplinaire zorgstructuur, dat zij het predicaat ‘hoofdpijncentrum’ mogen voeren.

Wanneer gaat u naar een hoofdpijncentrum?

Over het algemeen zijn mensen met allerlei vormen van moeilijk behandelbare hoofdpijn de voornaamste groep die in de hoofdpijncentra behandeld wordt. Vaak wordt men dan doorverwezen door de huisarts. Ook kan het zijn dat mensen onvoldoende baat hebben bij hun huidige behandeling en daarom een hoofdpijncentrum (willen) bezoeken. Op deze site kunt u op de landkaart kijken waar bij u in de buurt zich een hoofdpijncentrum bevindt en op welke wijze u bij hen terecht kunt. Meestal is er een verwijsbrief nodig van de behandelend huisarts. Informeer hierover bij uw ziektekostenverzekeraar en bij het hoofdpijncentrum dat u zou willen bezoeken of dit noodzakelijk is.

De structuur

De VNHC kent een dagelijks bestuur bestaande uit de neurologen Henriette Bienfait, Emile Couturier (voorzitter), Michel Hoebert, Willem Oerlemans, Mariëlle Padberg en Jorine van Vliet. Allen zijn werkzaam in een hoofdpijncentrum. Eric de Baar is ambtelijk secretaris van de VNHC. U kunt het bestuur bereiken via de ambtelijk secretaris.

Werkgroepen

Binnen de VNHC zijn er enkele werkgroepen actief. Op dit moment zijn dat de Werkgroep Hoofdpijnverpleegkundigen en de Werkgroep Fysiotherapie.

Kwaliteitseisen

Hieronder vindt u een PDF van de kwaliteitseisen waaraan de leden van de VNHC moeten voldoen.
Kwaliteitseisen.pdf