Werkgroep
Hoofdpijn­verpleegkundigen

De werkgroep Hoofdpijnverpleegkundigen is een werkgroep binnen de VNHC. Hier zijn de verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten of consulenten bij aangesloten die onderdeel zijn van het hoofdpijnteam in het betreffende hoofdpijncentrum en vaak op de polikliniek werkzaam zijn tijdens de hoofdpijnspreekuren.

Bestuur WHVK
De werkgroep heeft een bestuur (zie foto) dat bestaat uit (v.l.n.r.) Petra Timmers, Gina van Vemde, Ton Arts (voorzitter) en Jennifer Trouerbach.
Elk bestuurslid heeft zijn/haar eigen portefeuilles.

Ton Arts (CWZ Nijmegen)

 • Afgevaardigde in VNHC bestuur
  Bij VNHC vergaderingen zit Ton er namens de werkgroep bij. Als werkgroepleden iets willen voorleggen aan het VNHC bestuur, kan dat via Ton ingebracht worden.

 • Basisscholing
  De basisscholing is een eigen scholing van een middag die wordt gegeven door Wim Mulleners (hoofdpijnneuroloog CWZ Nijmegen). Alle leden van de werkgroep HVK dienen deze gevolgd te hebben. De basisscholing wordt op gezette tijden georganiseerd bij voldoende nieuwe leden.


Petra Timmers (Zuyderland Sittard)

 • Ledencontact (aanmelden, vragen)
  Op dit moment heeft de werkgroep 35 leden. De individuele hoofdpijnverpleegkundigen uit elk centrum kunnen zich aanmelden als lid. Voor vragen m.b.t. lidmaatschap kun je bij Petra terecht.

Jennifer Trouerbach (LUMC Leiden)

 • Bestuurssecretariaat en ledenvergadering
  
Als er zaken zijn die jullie willen bespreken binnen de ALV kan dat via Jennifer worden ingediend.
 • Europese contacten HP verpleegkundigen
  Jennifer onderhoudt de contacten met de Europese collega hoofdpijnverpleegkundigen.

Gina van Vemde (Isala Zwolle)

 • Scholing
  Gina is contactpersoon voor de jaarlijkse scholing die we zelf organiseren en de scholing die we organiseren voorafgaand aan het VNHC jaarsymposium.
 • Woordvoerder (extern)
  Als er vragen van buiten de werkgroep zijn dan is Gina het aanspreekpunt