Hoofdpijn onderzoeken

Op deze pagina vindt u actuele verzoeken van onderzoekers, die opzoek zijn naar deelnemers die mee willen werken aan (hoofdpijn) onderzoeken.

Overzicht

Deelnemers gezocht voor een dagboekstudie naar migraine en werk

Om meer inzicht te krijgen in de invloed van migraine(-aanvallen) op het dagelijks functioneren op het werk en de rol die de werkomgeving hierbij speelt zijn wij op zoek naar deelnemers voor een dagboekstudie.
Wij vragen u hierbij om, na het invullen van een eerste vragenlijst (± 30 minuten invultijd), gedurende 4 weken dagelijks online een aantal vragen in te vullen (max. 5 minuten invultijd). Met uw deelname maakt u kans op één van de drie waardebonnen t.w.v. €25 die verloot zullen worden.

Wie kan er mee doen aan het onderzoek?

Klik hier voor verdere informatie en aanmelding
Rose-Anne van Denderen, masterstudent Psychologie
Margot van der Doef, onderzoeker Universiteit Leiden (doef@fsw.leidenuniv.nl)

WHAT! trial: hormonale therapie voor vrouwen met migraine?

Het LUMC zoekt vrouwen met migraine rondom de menstruatie en vrouwen met migraine in de overgang voor deelname aan de WHAT! trial. Het doel van de WHAT! trial is uitzoeken of het dagelijks slikken van de orale anticonceptiepil of vitamine E het aantal dagen met migraine kan verminderen. Tijdens het onderzoek wordt d.m.v. loting bepaald wie wordt behandeld met de orale anticonceptiepil en wie met vitamine E. De behandelperiode duurt drie maanden. Dit onderzoek zal plaatsvinden in het LUMC in Leiden. Voor dit onderzoek zijn in totaal 360 proefpersonen nodig.

Achtergrond
Migraine komt drie keer zo vaak voor bij vrouwen als bij mannen. Veel vrouwen geven aan meer last te hebben van migraine tijdens de menstruatie en rondom de overgang. Zwangerschap en het geven van borstvoeding lijken juist te leiden tot minder migraine aanvallen. Dit suggereert dat vrouwelijke geslachtshormonen een belangrijke rol spelen. In de praktijk wordt daarom vaak de anticonceptiepil voorgeschreven aan vrouwen met migraine. Tot op heden ontbreekt echter het wetenschappelijk bewijs dat deze behandeling effectief is. In een klein onderzoek werd vitamine E beschreven als effectieve behandeling migraine in relatie met de hormonale cyclus. Wij willen daarom behandeling met de orale anticonceptiepil vergelijken met vitamine E.

Wilt u meer weten of meedoen?
Kijk op www.whatstudy.nl voor meer informatie. U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar het WHAT-onderzoeksteam via WHAT@lumc.nl. Wij zullen daarna spoedig contact met u opnemen om te controleren of u in aanmerking komt voor deelname aan dit onderzoek.

De WHAT!-studie wordt medegefinancierd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en de Hersenstichting.

Onderzoeksteam:
Drs. I.E. Verhagen, drs. D.S. van Casteren, dr. A. Maassen-Van den Brink, dr. G.M. Terwindt

Onderzoek naar migraine en werk

Migraine is een veelvoorkomend ziektebeeld bij mensen in de werkzame leeftijd. Tot nu toe is het onderzoek dat zich richt op deze groep werknemers beperkt. Met dit onderzoek proberen we meer inzicht te krijgen in hoe mensen in hun werksituatie omgaan met het hebben van migraine.

Wanneer kunt u aan dit onderzoek deelnemen?
U kunt aan dit onderzoek deelnemen als u in loondienst bent en gediagnosticeerd bent met migraine.

Vragenlijst migraine en werk
Het invullen van de vragenlijst duurt circa 30-40 minuten. Er worden verschillende constructen gemeten die te maken hebben met chronische ziekte en werk, zoals cognitief en psychisch functioneren, sociale steun op het werk, en eventuele beperkingen die de ziekte met zich meebrengt. Aan het einde van de vragenlijst kunt u aangeven of u interesse heeft in een korte samenvatting van de resultaten wanneer het onderzoek is afgerond. Het invullen van de vragenlijst is anoniem en gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld.

Ethische goedkeuring
Dit onderzoek is goedgekeurd door de Commissie Ethiek van de Faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Leiden. Deelname aan dit onderzoek is geheel vrijwillig en vrijblijvend. Dit betekent dat u te allen tijde, zonder opgaaf van reden, kunt besluiten om uw deelname aan het onderzoek te beëindigen.

Hoe kunt u deelnemen aan het onderzoek?
U kunt de vragenlijst openen door te klikken op onderstaande link:
https://uleidenss.eu.qualtrics.com/SE/?SID=SV_71KJA8Gt4Eo04tL

Wilt u meer informatie over het onderzoek?
Dit onderzoek wordt gecoördineerd door dr. Margot van der Doef en dr. Karin van der Hiele. Indien u vragen heeft over dit onderzoek kunt u een e-mail sturen naar: doef@fsw.leidenuniv.nl of hiele@fsw.leidenuniv.nl

Onderzoek naar effect probiotica op migraine

De afdeling Humane Voeding van Wageningen UR doet samen met Ziekenhuis Gelderse Vallei onderzoek naar het effect van probiotica op migraine. Bent u ouder dan 18 en hebt u meer dan 4 dagen/aanvallen per maand last van migraine? Kijk dan op onze website of u mee kunt doen.

Link:
https://voedingsonderzoek.wur.nl/promi2/

Onttrekking van medicatie-overgebruik bij migraine. Helpt Botox wel of niet? De CHARM studie in het LUMC

Een kwart van de migraine patiënten krijgt te maken met steeds vaker optreden van hoofdpijnaanvallen. Als een patiënt op meer dan de helft van de dagen hoofdpijn heeft, spreken we van chronische migraine. Vaak gebruiken patiënten met chronische migraine te veel acute hoofdpijnmedicatie, meestal triptanen en/of gewone pijnstillers.

De huidige behandeling van deze zeer belastende vorm van hoofdpijn bestaat uit het acuut onttrekken van de aanvalsmedicatie gedurende 2-3 maanden. Niet elke patiënt kan deze ontwenning volhouden, omdat in de eerste weken vaak eerst een verslechtering optreedt van de hoofdpijnklachten voordat deze verbeteren. Het doel van de CHARM studie is te onderzoeken of het toevoegen van Botox-injecties tijdens de onttrekkingsperiode zinvol is. Ook willen we, door middel van MRI en neurofysiologisch onderzoek, meer weten over de effecten van chronische migraine op de hersenen en of deze veranderen na succesvolle behandeling.

Tussen 2012 en 2015 zijn 180 deelnemers toegelaten tot de CHARM studie. Zij zijn willekeurig ingedeeld in twee groepen: de ene groep kreeg behandeling met botox, de andere groep dezelfde behandeling met fysiologisch zout, een onwerkzame controle stof (een zogenaamde placebo). Hierdoor kan goed het verschil tussen de twee groepen onderzocht worden.

Begin 2016 is de CHARM studie afgerond, en is het verwerken van de resultaten gestart. Naar verwachting zullen deze resultaten komend jaar bekend worden.

Inschrijving voor deze studie is inmiddels gesloten.

Wilt u meer weten?
Neem dan contact op met het CHARM-onderzoeksteam via CHARM@lumc.nl of kijk op www.hoofdpijnonderzoek.nl voor meer informatie.

Onderzoeksteam:
Drs. D.A. Kies, J.A. Pijpers, MSc, drs. M.A. Louter, prof. dr. M.D. Ferrari, dr. G.M. Terwindt.

Stimulatie van de achterhoofdzenuw voor medicamenteus onbehandelbare chronische clusterhoofdpijn

In het Leids Universitair Medisch Centrum loopt een internationaal onderzoek naar de werking en veiligheid van stimulatie van de achterhoofdzenuwen bij chronische clusterhoofdpijnpatiënten bij wie reguliere preventieve medicijnen tegen clusterhoofdpijn onvoldoende werken. Het onderzoek wordt gedaan in samenwerking met enkele andere Nederlandse centra.

Cluster hoofdpijn is in de meeste gevallen goed met medicijnen te behandelen. Helaas is er een groep van patiënten met de chronische vorm van cluster hoofdpijn bij wie deze medicijnen onvoldoende werkzaam zijn of te veel bijwerkingen geven.

In enkele kleine studies zijn de resultaten van stimulatie van de achterhoofdzenuw veel belovend bij chronische clusterhoofdpijn.

Het doel van dit grootschalig onderzoek is om het effect en de veiligheid van verschillende vormen van stimulatie van de achterhoofdzenuw te onderzoeken. Voor het onderzoek wordt gebruik gemaakt van een onderhuidse stimulator om de zenuwen op het achterhoofd te kunnen stimuleren.

Wilt u meer weten of u aanmelden?
Kijk op www.hoofdpijnonderzoek.nl voor meer informatie of neem contact op met p.g.g.doesborg@lumc.nl