Hoofdpijn onderzoeken

Op deze pagina vindt u actuele verzoeken van onderzoekers, die opzoek zijn naar deelnemers die mee willen werken aan (hoofdpijn) onderzoeken.

Overzicht

COOLHEAD 3 studie: lucht intra-nasaal om detoxificatie van triptanen te vergemakkelijken

Bij een deel van de patiënten met migraine wordt hoofdpijn in stand gehouden door veelvuldig gebruik van triptanen. De gebruikte aanvalsmedicijnen hebben dan een averechts effect, dit wordt ook wel medicatie-afhankelijke hoofdpijn genoemd. Hiervan spreekt men als iemand op 10 of meer dagen per maand een triptan neemt. Voorbeelden van triptanen zijn: sumatriptan (Imigran®), eletriptan (Relpax®), rizatriptan (Maxalt®), almotriptan (Almogran®), zolmitriptan (Zomig®), frovatriptan (Fromirex®), naratriptan (Naramig®).

De behandeling van deze medicatie-afhankelijke hoofdpijn bestaat uit het staken (afkicken) van alle pijnstillers en triptanen. Dit is niet eenvoudig, maar wel noodzakelijk en helaas ook de enige manier om van medicatie-afhankelijke hoofdpijn af te komen. Meestal ontstaan ontwenningsverschijnselen en toename van hoofdpijn na het staken van de medicatie, waardoor het staken dan ook niet lukt. Wanneer het afkicken in de thuis situatie niet lukt, kunnen patiënten in het ziekenhuis worden opgenomen. Er is tot op heden geen behandeling beschikbaar om deze periode van ontwenningsverschijnselen te verlichten. Momenteel wordt er een medisch wetenschappelijk onderzoek gedaan naar een mogelijke behandeling om het afkicken te vergemakkelijken: de COOLHEAD3 studie.

Resultaten van recent Engels onderzoek maken het aannemelijk dat migraine aanvallen effectief behandeld kunnen worden met het toedienen van koele lucht via de neus. Tevens is bekend dat bij andere soorten hoofdpijn, zoals cluster hoofdpijn het toedienen van zuurstof door de neus hoofdpijn aanvallen kan stoppen.

De COOLHEAD3 studie onderzoekt of het toedienen van gekoelde of ongekoelde lucht via de neus de hoofdpijn en ontwenningsklachten in de eerste week na het staken van de triptanen kan verminderen. Dit onderzoek zal plaatsvinden in het HagaZiekenhuis in Den Haag, gedurende een opname om af te kicken van triptanen. (Er zullen overigens komend jaar waarschijnlijk ook nog verschillende centra in de rest van Nederland gaan meedoen). Tijdens de reguliere opname zal worden onderzocht of het gebruik van gekoelde lucht of lucht van normale temperatuur via een slangetje in de neus helpt tegen hoofdpijn tijdens de fase van afkicken. Welke behandeling een deelnemer krijgt wordt bepaald door middel van loting.

Patiënten komen in aanmerking voor deelname aan het onderzoek indien zij voldoen aan onderstaande vier criteria:

Onderzoekscoördinator Laura de Ceuster (L) en hoofdonderzoeker Hille Koppen (R)
Onderzoekscoördinator Laura de Ceuster (L) en hoofdonderzoeker Hille Koppen (R)

Het onderzoek wordt uitgevoerd en gecoördineerd door de afdeling neurologie van het HagaZiekenhuis te Den Haag (Hoofdonderzoeker: H. Koppen, neuroloog. Onderzoekscoördinator: L. de Ceuster, neuroloog in opleiding).

Wilt u deelnemen aan het onderzoek of wilt u meer informatie, bespreek dit dan met uw huisarts of neuroloog. Verdere informatie is ook te vinden op de website: neurologie-denhaag.nl/polikliniek/coolhead3.html. Heeft u vragen, dan kunt u deze per e-mail stellen aan onderzoekscoördinator Laura de Ceuster via: hoofdpijncentrum@hagaziekenhuis.nl

Onderzoek naar migraine en werk

Migraine is een veelvoorkomend ziektebeeld bij mensen in de werkzame leeftijd. Tot nu toe is het onderzoek dat zich richt op deze groep werknemers beperkt. Met dit onderzoek proberen we meer inzicht te krijgen in hoe mensen in hun werksituatie omgaan met het hebben van migraine.

Wanneer kunt u aan dit onderzoek deelnemen?
U kunt aan dit onderzoek deelnemen als u in loondienst bent en gediagnosticeerd bent met migraine.

Vragenlijst migraine en werk
Het invullen van de vragenlijst duurt circa 30-40 minuten. Er worden verschillende constructen gemeten die te maken hebben met chronische ziekte en werk, zoals cognitief en psychisch functioneren, sociale steun op het werk, en eventuele beperkingen die de ziekte met zich meebrengt. Aan het einde van de vragenlijst kunt u aangeven of u interesse heeft in een korte samenvatting van de resultaten wanneer het onderzoek is afgerond. Het invullen van de vragenlijst is anoniem en gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld.

Ethische goedkeuring
Dit onderzoek is goedgekeurd door de Commissie Ethiek van de Faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Leiden. Deelname aan dit onderzoek is geheel vrijwillig en vrijblijvend. Dit betekent dat u te allen tijde, zonder opgaaf van reden, kunt besluiten om uw deelname aan het onderzoek te beëindigen.

Hoe kunt u deelnemen aan het onderzoek?
U kunt de vragenlijst openen door te klikken op onderstaande link:
https://uleidenss.eu.qualtrics.com/SE/?SID=SV_71KJA8Gt4Eo04tL

Wilt u meer informatie over het onderzoek?
Dit onderzoek wordt gecoördineerd door dr. Margot van der Doef en dr. Karin van der Hiele. Indien u vragen heeft over dit onderzoek kunt u een e-mail sturen naar: doef@fsw.leidenuniv.nl of hiele@fsw.leidenuniv.nl

Onderzoek naar effect probiotica op migraine

De afdeling Humane Voeding van Wageningen UR doet samen met Ziekenhuis Gelderse Vallei onderzoek naar het effect van probiotica op migraine. Bent u ouder dan 18 en hebt u meer dan 4 dagen/aanvallen per maand last van migraine? Kijk dan op onze website of u mee kunt doen.

Link:
https://voedingsonderzoek.wur.nl/promi2/

Onttrekking van medicatie-overgebruik bij migraine. Helpt Botox wel of niet? De CHARM studie in het LUMC

Een kwart van de migraine patiënten krijgt te maken met steeds vaker optreden van hoofdpijnaanvallen. Als een patiënt op meer dan de helft van de dagen hoofdpijn heeft, spreken we van chronische migraine. Vaak gebruiken patiënten met chronische migraine te veel acute hoofdpijnmedicatie, meestal triptanen en/of gewone pijnstillers.

De huidige behandeling van deze zeer belastende vorm van hoofdpijn bestaat uit het acuut onttrekken van de aanvalsmedicatie gedurende 2-3 maanden. Niet elke patiënt kan deze ontwenning volhouden, omdat in de eerste weken vaak eerst een verslechtering optreedt van de hoofdpijnklachten voordat deze verbeteren. Het doel van de CHARM studie is te onderzoeken of het toevoegen van Botox-injecties tijdens de onttrekkingsperiode zinvol is. Ook willen we, door middel van MRI en neurofysiologisch onderzoek, meer weten over de effecten van chronische migraine op de hersenen en of deze veranderen na succesvolle behandeling.

Tussen 2012 en 2015 zijn 180 deelnemers toegelaten tot de CHARM studie. Zij zijn willekeurig ingedeeld in twee groepen: de ene groep kreeg behandeling met botox, de andere groep dezelfde behandeling met fysiologisch zout, een onwerkzame controle stof (een zogenaamde placebo). Hierdoor kan goed het verschil tussen de twee groepen onderzocht worden.

Begin 2016 is de CHARM studie afgerond, en is het verwerken van de resultaten gestart. Naar verwachting zullen deze resultaten komend jaar bekend worden.

Inschrijving voor deze studie is inmiddels gesloten.

Wilt u meer weten?
Neem dan contact op met het CHARM-onderzoeksteam via CHARM@lumc.nl of kijk op www.hoofdpijnonderzoek.nl voor meer informatie.

Onderzoeksteam:
Drs. D.A. Kies, J.A. Pijpers, MSc, drs. M.A. Louter, prof. dr. M.D. Ferrari, dr. G.M. Terwindt.

Stimulatie van de achterhoofdzenuw voor medicamenteus onbehandelbare chronische clusterhoofdpijn

In het Leids Universitair Medisch Centrum loopt een internationaal onderzoek naar de werking en veiligheid van stimulatie van de achterhoofdzenuwen bij chronische clusterhoofdpijnpatiënten bij wie reguliere preventieve medicijnen tegen clusterhoofdpijn onvoldoende werken. Het onderzoek wordt gedaan in samenwerking met enkele andere Nederlandse centra.

Cluster hoofdpijn is in de meeste gevallen goed met medicijnen te behandelen. Helaas is er een groep van patiënten met de chronische vorm van cluster hoofdpijn bij wie deze medicijnen onvoldoende werkzaam zijn of te veel bijwerkingen geven.

In enkele kleine studies zijn de resultaten van stimulatie van de achterhoofdzenuw veel belovend bij chronische clusterhoofdpijn.

Het doel van dit grootschalig onderzoek is om het effect en de veiligheid van verschillende vormen van stimulatie van de achterhoofdzenuw te onderzoeken. Voor het onderzoek wordt gebruik gemaakt van een onderhuidse stimulator om de zenuwen op het achterhoofd te kunnen stimuleren.

Wilt u meer weten of u aanmelden?
Kijk op www.hoofdpijnonderzoek.nl voor meer informatie of neem contact op met p.g.g.doesborg@lumc.nl