St. Antonius Ziekenhuis locatie Woerden

Polanerbaan 2 · 3447 GN Woerden

(vlnr) Mirjam Datema, Carsten Gerlach, Pieter Hilkens en Herman Schippers


Neurologen en Overige Leden Hoofdpijnteam

Dr. M. Datema, neuroloog
Dr. C. Gerlach, neuroloog en somnoloog
Dr. P.H.E. Hilkens, neuroloog
Drs. H.M. Schippers, neuroloog en kinderneuroloog

Hoofdpijnspreekuur

Maandagochtend, dinsdagochtend en -middag, woensdagochtend.

Adres en Telefoonnummers

St. Antonius Ziekenhuis locatie Woerden
Polanerbaan 2
3447 GN Woerden
088 320 39 00 maandag t/m vrijdag 08:30 16:30 uur of online via patiëntenportaal Mijn Antonius:
mijnantonius.antoniusziekenhuis.nl/MijnAntonius/

Route: www.antoniusziekenhuis.nl/locaties/locatie-woerden


Omschrijving Specifieke Werkzaamheden

Procedure: als patiënt een afspraak maakt voor een 1e bezoek bij de hoofdpijnpoli, wordt via het patiënten portaal Mijn Antonius een digitale vragenlijst aangeboden en patiënt verzocht deze voor het bezoek in te vullen. Deze vragenlijst komt in het EPD (epic) terecht en is onderdeel van het medisch dossier. Ook voor vervolgafspraken vult patiënt vragenlijsten in, ook hoofdpijndagboeken komen digitaal in het medisch dossier terecht.

Patiënten met iedere vorm van hoofdpijn zijn welkom. Er is specifieke aandacht voor diagnostiek en behandeling van migraine. De primaire begeleiding vindt plaats door de neuroloog. Wij richten ons op de medisch-specialistische aanpak. Er is specifieke expertise voor hoofpijn bij kinderen, kinderen met hoofdpijn worden door onze kinderneuroloog Drs. Schippers gezien.

Dr. Gerlach is als neuroloog/ somnoloog ook verbonden aan het multidisciplinaire slaapcentrum. Er is veel ervaring met de behandeling van hoofdpijn, die verband houdt met slaap en slaap(-waak ritme) stoornissen. Het St. Antonius Ziekenhuis heeft tevens een pijnpolikliniek met expertise voor hoofdpijn (o.a. GON blokkade bij clusterhoofdpijn, behandeling trigeminusneuralgie).

CM Expertisecentrum

Zorgprofessional die BTX toedient: Dr. M. Datema, neuroloog
Afspraak via: Zie hierboven