Viecuri Medisch Centrum, locatie Venray

Merseloseweg 130 · 5801 CE in Venray

F. de Kleermaeker(l) en P. van Horck(r)


Neurologen en Overige Leden Hoofdpijnteam

Dr. F. de Kleermaeker, neuroloog
Petra van Horck, hoofdpijnverpleegkundige

Hoofdpijnspreekuur

Donderdagmorgen en donderdagmiddag

Adres en Telefoonnummers

Viecuri Medisch Centrum, locatie Venray
Merseloseweg 130
5801 CE in Venray

Tel (0478) 522456
Email: hoofdpijnpoli@viecuri.nl
Route: www.viecurie.nl


Omschrijving Specifieke Werkzaamheden

Tevoren wordt vragenlijst toegestuurd, thuis invullen. Tijdens polibezoek wordt deze lijst samen met hoofdpijnverpleegkundige doorgenomen, plus eventueel aanvullende vragen. Daarna gesprek met neuroloog, alsmede neurologisch onderzoek. Vervolgens zonodig een afspraak voor verder beeldvormend onderzoek. Tijdens eerste consult diagnose en behandelvoorstel, uitreiking folders en nagesprek met verpleegkundige. Tenslotte een vervolgafspraak indien nodig. Totale duur eerste consult ongeveer 45 minuten.

CM Expertisecentrum

Zorgprofessional die BTX toedient: Dr. F. de Kleermaeker, neuroloog