ETZ, locaties Elisabeth en TweeSteden

Locatie Elisabeth: Hilvarenbeekseweg 60 · 5022 GC Tilburg
Locatie TweeSteden: Dr. Deelenlaan 5 · 5042 AD Tilburg

Bovenste rij: J. Manuputty, G. Schoonman, L. Visser en L. Trommelen
Onderste rij: Dr. T.B.V. van Bavel-Ta, N.A. Damen-Baars en Dr. J.M.F. Niermeijer


Neurologen en Overige Leden Hoofdpijnteam

Dr. G.G. Schoonman, neuroloog
J. Manuputty, neuroloog
Dr. J.M.F. Niermeijer, neuroloog-kinderneuroloog
Dr. T.B.V. van Bavel-Ta, neuroloog-kinderneuroloog
L. Trommelen, verpleegkundig specialist
N.A. Damen-Baars, verpleegkundig specialist kinderneurologie
L.I. Visser, GZ-psycholoog en seksuoloog
D. v.d. Heuvel, GZ-psycholoog
F. Van de Spijker, GZ-psycholoog K&J
S. Laurijssen, GZ-psycholoog K&J
N. Swinkels, GZ-psycholoog K&J (neuropsycholoog)
S.Prochowski fysiotherapeut, MSc. Manueel therapeut

Hoofdpijnspreekuur

Spreekuur vindt op diverse dagen plaats.

Adres en Telefoonnummers

ETZ, locatie TweeSteden
Dr. Deelenlaan 5
5042 AD Tilburg
Tel (013) 221 01 40 (poli neurologie ETZ)

ETZ, locatie Elisabeth
Hilvarenbeekseweg 60
5022 GC Tilburg
Tel: (013) 221 0140 (poli neurologie)
(013) 221 0800 (poli kindergeneeskunde)
Email: polineuro@etz.nl of kinderneurologie@etz.nl

Voor informatie kunt u ook kijken op de website van het ETZ: Neurologie - Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (etz.nl)


Omschrijving Specifieke Werkzaamheden

De hoofdpijnpolikliniek is onderdeel van de polikliniek neurologie van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis te Tilburg. Aanmelding verloopt via de huisarts of medisch specialist. Ter voorbereiding vragen we je een vragenlijst over je hoofdpijn in te vullen. Je krijgt vervolgens een afspraak bij de neuroloog, kinderneuroloog, arts-assistent in opleiding tot neuroloog of verpleegkundig specialist. Tijdens deze eerste afspraak kunnen we met behulp van de vragenlijst en een lichamelijk onderzoek de juiste hoofdpijndiagnose stellen. Verder vertelt deze vragenlijst ons veel over factoren die de hoofdpijn in stand kunnen houden.Soms is aanvullend onderzoek nodig. Samen gaan we daarna op zoek naar een persoonlijk behandelplan met leefstijlinterventie adviezen op maat. Op indicatie kun je worden verwezen naar de medisch psycholoog, psycholoog 1e lijn of (psychosomatisch) fysiotherapeut. Tevens kunnen we desgewenst gebruik maken van de tool ‘positieve gezondheid’ en op indicatie Cefaly en het TENS apparaat inzetten. Bij chronische migraine bij volwassenen is er mogelijkheid tot behandeling met botuline toxine en/of CGRP remmers (wij volgen hier de richtlijnen van de NVN).

Vervolgafspraken vinden plaats bij de neuroloog, kinderneuroloog of verpleegkundig specialist.

Onze medisch specialisten hebben expertise op het gebied van chronische hoofdpijn, (kinder)migraine, clusterhoofdpijn, trigeminusneuralgie en diverse zeldzamere hoofdpijnvormen. We classificeren hoofdpijn middels The International Classification of Headache Disorders. Het behandelteam heeft wekelijks, en op indicatie, overleg met de medisch psychologen.

CM Expertisecentrum

Neurologen voor afspraak over chronische migraine: G.Schoonman en J.Manuputty
Zorgprofessional die BTX toedient: J.Manuputty, neuroloog
BTX spreekuur: Hoofdpijnspreekuur voor nieuwe hoofdpijn patienten op locatie TweeSteden, elke woensdagochtend. Controle hoofdpijn op alle dagdelen op alle locaties (Elisabeth, TweeSteden, Waalwijk). Botox spreekuur voor chronische migraine op afspraak.
Extra informatie: Patienten met (chronische) migraine, die behandeld willen worden met botox, worden eerst gezien op de hoofdpijnpoli, waarna een behandelplan wordt opgesteld. Hier wordt ook beoordeeld of iemand in aanmerking komt voor behandeling met botuline toxine volgens de richtlijnen. Onderdeel van het behandelplan kan dan een behandeling met botuline toxine zijn.