ETZ TweeSteden

Dr. Deelenlaan 5 · 5042 AD Tilburg

Bovenste rij: J. Manuputty, G. Schoonman en L. Trommelen
Onderste rij: J. Lockefeer, A. Syberden en L. Visser


Neurologen en Overige Leden Hoofdpijnteam

J.Manuputty, neuroloog
G. Schoonman, neuroloog
L.Trommelen, verpleegkundig specialist
A. Syberden, hoofdpijnassistente
J. Lockefeer, Klinisch psycholoog
L. Visser, GZ psycholoog
Tevens is één van de neurologen in opleiding tot specialist (gedurende ½ jaar) aanwezig

Hoofdpijnspreekuur

Spreekuur vindt elke dinsdagmiddag plaats.

Adres en Telefoonnummers

ETZ TweeSteden
Dr. Deelenlaan 5
5042 AD Tilburg

Tel (013) 221 01 40 (poli neurologie ETZ)


Omschrijving Specifieke Werkzaamheden

Beïnvloeden hoofdpijnklachten jouw dagelijkse leven? Dan kan onze neuroloog na een gesprek met jou en een lichamelijk onderzoek in de meeste gevallen een juiste hoofdpijndiagnose stellen. Dit gebeurt op de Hoofdpijnpoli op de locatie ETZ TweeSteden. De huisarts of een specialist verwijst je naar deze Hoofdpijnpoli.

Gang van zaken
Je vult thuis een vragenlijst in en stuurt die in de retourenvelop terug naar het ETZ.

Wij vragen je het hoofdpijndagboek dagelijks bij te houden en mee te nemen naar jouw bezoek. Het dagboek helpt de neuroloog en verpleegkundig specialist bij de diagnose en de behandeling van je hoofdpijn.

De door jou ingevulde vragenlijst geeft ons een goede indruk van je hoofdpijn en specifieke situatie. Wij kunnen ons nu grondig voorbereiden op jouw bezoek en je snel en persoonlijk begeleiden. We bieden daarbij altijd het best passende behandelplan afgestemd op jouw zorgvraag.

Je afspraak
Afhankelijk van de antwoorden in de vragenlijst, kun je op de Hoofdpijnpoli een afspraak krijgen bij de volgende zorgprofessionals:

  • de neurologen mw. J. Manuputty of dhr. G.G. Schoonman
  • een neuroloog in opleiding tot specialist onder verantwoordelijkheid van de neurologen
  • de verpleegkundig specialist onder leiding van de neurologen

Ook kan het zijn dat je een combinatieafspraak krijgt bij de verpleegkundig specialist, de hoofdpijnassistente, de psycholoog en de neuroloog. Je kunt hierna doorverwezen worden naar een fysiotherapeut, gynaecoloog, psychiater of revalidatiearts.

Documenten

Ontvangt u na verwijzing door huisarts of ander verwijzend specialist:
Hoofdpijnkalender
Hoofdpijnpolikliniek informatiefolder

CM Expertisecentrum

Neurologen voor afspraak over chronische migraine: G.Schoonman en J.Manuputty
Zorgprofessional die BTX toedient: J.Manuputty, neuroloog
BTX spreekuur: Hoofdpijnspreekuur voor nieuwe hoofdpijn patienten op locatie TweeSteden, elke woensdagochtend. Controle hoofdpijn op alle dagdelen op alle locaties (Elisabeth, TweeSteden, Waalwijk). Botox spreekuur voor chronische migraine op afspraak.
Extra informatie: Patienten met (chronische) migraine, die behandeld willen worden met botox, worden eerst gezien op de hoofdpijnpoli, waarna een behandelplan wordt opgesteld. Hier wordt ook beoordeeld of iemand in aanmerking komt voor behandeling met botuline toxine volgens de richtlijnen. Onderdeel van het behandelplan kan dan een behandeling met botuline toxine zijn.