Groene Hart Ziekenhuis

Bleulandweg 10 · 2803 HH Gouda


Neurologen en Overige Leden Hoofdpijnteam

Floor Bakels, neuroloog
Lidy Hendriksen, hoofdpijnverpleegkundige
R.M.C.M. Brenner, revalidatiearts
Drs. Vosmeer, medisch psycholoog

Hoofdpijnspreekuur

Maandag middag samen met een hoofdpijn verpleegkundige.

Adres en Telefoonnummers

Groene Hart Ziekenhuis
Bleulandweg 10 (nabij station gelegen)
2803 HH Gouda

Tel (0182) 505002
Route: www.ghz.nl


Omschrijving Specifieke Werkzaamheden

Het team van de hoofdpijnpolikliniek te Gouda bestaat uit een neuroloog, een hoofdpijnverpleegkundige en een medische psycholoog.
Het team heeft een wekelijks overleg over de aangemelde pati├źnten en het verdere beloop.

Bij het maken van een afspraak krijgt u intakeformulieren en een antwoordenvelop toegestuurd.
Het is de bedoeling dat u deze invult en terug stuurt, zodat we deze gegevens al hebben voordat u komt.
Het is handig als u een registratie van de hoofdpijn bijhoudt en meeneemt. U kunt hiervoor een hoofdpijndagboek downloaden(www.ghz.nl)

In principe wordt u eerst gezien door de hoofdpijnverpleegkundige en daarna door de neuroloog. Met de neuroloog wordt het verdere beleid afgesproken en worden er eventueel verdere afspraken gemaakt.

Indien er advies nodig is hoe met de hoofdpijn om te gaan, of als er een andere psychologische vraagstelling is, kan in overleg met u een verwijzing volgen naar de afdeling medische psychologie in het Groene Hart Ziekenhuis.
U krijgt dan hiervoor een speciaal intakeformulier mee naar huis en er wordt een afspraak gemaakt bij de psycholoog.

Aan het eind van de behandelperiode vindt aan de hand van een toegestuurde vragenlijst een telefonisch evaluerend gesprek plaats met de hoofdpijnverpleegkundige.
Wij zijn erg geïnteresseerd in uw ervaringen.