Máxima Medisch Centrum, locatie Eindhoven

Ds. Th. Fliednerstraat 1 · 5631 BM Eindhoven


Neurologen en Overige Leden Hoofdpijnteam

Mw. drs. E.F.J. Raaijmakers, neuroloog
Mw. drs. L.J.J.C. Wagener-Schimmel, (kinder)neuroloog
Mw. H. Smits, hoofdpijnverpleegkundige
Dhr. J.P.H. van der Sanden, fysiotherapeut
Mw. drs. H.G. Ypenga, klinisch psycholoog - psychotherapeut
Mw. drs. S.C. van Kempen, GZ-psycholoog
Mw. drs. K.M. Meijs, psycholoog MSc
Mw. J. de Haas, afdelingshoofd/coördinator multidisciplinair hoofdpijnspreekuur

Adres en Telefoonnummers

Máxima Medisch Centrum Eindhoven
Ds. Th. Fliednerstraat 1
5631 BM Eindhoven

Tel 040-8888410
Route: www.mmc.nl/patienten/in...
Site: neurologie.mmc.nl


Omschrijving Specifieke Werkzaamheden

Het multidisciplinair hoofdpijnspreekuur van het Máxima Medisch Centrum Veldhoven-Eindhoven vindt wekelijks plaats op maandagmiddag op lokatie Eindhoven. Dit is een gecombineerd spreekuur voor de meer complexe hoofdpijnzorg met intensieve samenwerking tussen neuroloog, medisch psycholoog, fysiotherapeut en hoofdpijnverpleegkundige. Hierbij worden patiënten op één dagdeel gezien door de verschillende deskundigen, waarna er een multidisciplinair overleg plaatsvindt. Op dezelfde middag worden de resultaten en behandelvoorstel met patiënten besproken. Wij diagnosticeren volgens de internationale criteria (International Classification of Headache Disorders, ICHD-3).

Documenten

Migraine Disability Assessment Questionnaire
Vragenlijst multidisiplinairhoofdpijn spreekuur MMC

CM Expertisecentrum

Neurologen voor afspraak over chronische migraine: E.F.J. Raaijmakers
Zorgprofessional die BTX toedient: J.M. Setz, neuroloog en C.T. van den Steenhoven, neuroloog
BTX spreekuur: dinsdagmiddag en donderdag hele dag
Afspraak via: 040-8888410 (regulier telefoonnummer polikliniek neurologie) of hoofdpijnverpleegkundige@mmc.nl
Onze informatiefolder: download eindhovenPatientenFolder.pdf


(vlnr) C.T. van den Steenhoven en J.M. Setz