Hoofdpijncentrum Sittard-Geleen

Dr. H. van der Hoffplein 1 · 6162 BG Sittard-Geleen

Staand: Oliver Gerlach en Veronique Triebels (neurologen)
Zittend (vlnr) : Petra Timmers en Dory Wevers (hoofdpijnverpleegkundigen) en Fergus Rooyer (neuroloog)


Neurologen en Overige Leden Hoofdpijnteam

Oliver Gerlach, neuroloog
Fergus Rooyer, neuroloog
Veronique Triebels, neuroloog
Petra Timmers, hoofdpijnverpleegkundige
Dory Wevers, hoofdpijnverpleegkundige

Hoofdpijnspreekuur

Dagelijks

Adres en Telefoonnummers

Hoofdpijncentrum Sittard-Geleen
Zuyderland Medisch Centrum
Dr. H. van der Hoffplein 1
6162 BG Sittard-Geleen

Tel (088) 4597817
Route: www.zuyderland.nl/index.php?id=27565


Omschrijving Specifieke Werkzaamheden

Het Hoofdpijncentrum Sittard-Geleen is opgezet met huis- en bedrijfsartsen.
Doel: diagnose hoofdpijntype en behandeling.

Er vindt een zeer grondige analyse van de hoofdpijnklacht samen met de hoofdpijnverpleegkundige plaats. Hierna verdere aanscherping van diagnose en behandeling door de neuroloog. Indien nodig vindt een MRI plaats (slechts zelden noodzakelijk). Afhankelijk van uw klacht en lijdensdruk wordt u gericht verwezen naar één van de disciplines van het multidisciplinaire team.
Kinderen worden door drs. Fergus Rooyer behandeld.

Samenstelling team:

  • Indien nekpijn op de voorgrond staat: fysiotherapeut met hoofd- nekpijn expertise, zo nodig gevolgd door behandeling door het pijnteam (anesthesioloog).
  • Als er duidelijke psychosociale consequenties van de hoofdpijn bestaan en/of onvermogen hoe er mee om te gaan: groep van psychologen met ruime ervaring met hoofdpijn.
  • Dr. Helen Mertens, gynaecoloog: verwijzing voor advies bij hormonale vragen.
  • Indien er extra hulp nodig is bij vastlopende situaties: verwijzing maatschappelijk werk en gespecialiseerde thuiszorg.
  • Bij zgn. chronische migraine en bij de behandeling van pijnstillerovergebruik: kan behandeling met botox overwogen worden.
  • Bij vragen over medicatie: dr. Hugo van der Kuy, apotheker.
  • Zo nodig kunnen we ook verwijzen naar een diëtiste en een psychiater.

U krijgt een folder mee over het type hoofdpijn dat u heeft. Daarnaast een dagboekje. Het invullen hiervan is vaak zowel voor u zelf als voor de dokter van onschatbare waarde. Tevens ontvangt u een kaartje met de namen van de hoofdpijnverpleegkundigen die u in principe alle werkdagen kunt bellen.